Loading...

Home

Contact met voetbalinbeelden.nl

Contact met voetbalinbeelden.nl

Heeft u een vraag, of wilt u iets aan ons kwijt? laat het ons weten via info@devol.nl.

INTERESSE IN ONZE SOFTWARE

Heeft u interesse in onze software product? wij hebben diverse mogelijkheden om dit met u te bespreken en te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij maken graag een afspraak met u om het een en ander toe te lichten. De software die wij hebben ontwikkeld draait zelfstandig en kan speciaal voor u naar u eigen wensen verder ontwikkeld worden.

DISCLAIMER

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor VOETBALINBEELDEN uit voort. VOETBALINBEELDEN aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien. VOETBALINBEELDEN is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOETBALINBEELDEN mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook